Famille Perrin

Famille Perrin

Không phải ngẫu nhiên mà nhà rượu Famille Perrin lại là nhà rượu hữu cơ dẫn đầu của Nam Rhone, tại đây họ sở hữu những “Terroirs” tốt nhất của vùng. Những giá trị cốt lõi đã giúp nhà rượu có được danh tiếng lẫy lừng thế giới như : Kính trọng và tin tưởng tuyệt đối vào thổ nhưỡng, phương pháp thủ công truyền thống và một niềm tin to lớn rằng canh tác hữu cơ chính là cách tốt nhất để giúp “Terroir” phát triển chân thật nhất. Hơn nữa, chính sự truyền thừa tuyệt vời của mình đã đảm bảo cho Famille Perrin tiếp tục được sự độc đáo vốn có của họ.

Thiên nhiên và sự truyền thống chính là 2 yếu tố chủ chốt cho thành công của Famille Perrin. Điều nay đã xuyên suốt qua 5 thế hệ.

Our products of Famille Perrin :