Bouchard Père & Fils

Bouchard Père & Fils

bouchard

Được thành lập vào năm 1731 tại Beaune bởi ông Michel Bouchard, Bouchard Père & Fils là một trong những nhà rượu vang lâu đời nhất ở Burgundy, ngày nay nhà rượu đã có truyền thống gần 3 thế kỷ và 9 thế hệ.

Năm 1775, Joseph Bouchard mua vườn nho đầu tiên của mình ở Volnay và bắt đầu phát triển vườn nho của gia đình.

Trong cuộc Cách mạng Pháp, tài sản thuộc hàng giáo sĩ và quý tộc đã bị tịch thu và đóng gói để bán. con trai của Joseph, Antoine Philibert Joseph Bouchard, nắm lấy cơ hội để mở rộng vườn nho của gia đình ở Beaune bao gồm “Beaune Grèves Vigne de l’Enfant Jesus.”

Our products of Bouchard Père & Fils :